38 kvetových esencií :

 1. Agrimony
  úzkosť, vnútorné utrpenie, ale navonok pôsobí „pohodovo“
 2. Aspen
  klaustrofóbia, hrôza z tmy alebo smrti, úzkosti
 3. Beech
  intolerancia, kritickosť
 4. Centaury
  oslabená vôľa, neschopnosť povedať „nie“
 5. Cerato
  pochybnosti a nedôvera vo svoje rozhodnutia
 6. Cherry Plum
  strach zo straty kontroly alebo rozumu
 7. Chestnut Bud
  stále sa opakujúce chyby
 8. Chicory
  potreba pozornosti, nemá rád samotu, vlastnícke sklony
 9. Clematis
  zasnenosť, rozptýlenosť
 10. Crabb Apple
  posadnutosť čistotou, pocit vlastnej „špinavosti“
 11. Elm
  únava po veľkej zodpovednosti
 12. Gentian
  pesimisti, skeptici
 13. Gorse
  úplna beznádej
 14. Heather
  egocentrik, potreba neustále rozprávať o sebe, o svojich záležitostiach, ťažko počúva druhých
 15. Holly
  závisť, hnev, výčitky
 16. Honeysuckle
  zajatie v minulosti
 17. Hornbeam
  mentálna otupenosť, rutinnosť
 18. Impatiens
  netrpezlivosť a podráždenosť
 19. Larch
  neverí vo svoje schopnosti, nízke sebavedomie
 20. Mimulus
  strach zo známych vecí – napríklad z choroby, skúšky, tmy…
 21. Mustard
  depresia, hlboká melanchólia bez zjavnej príčiny
 22. Oak
  workoholizmus
 23. Olive
  únava mentálna i fyzická, prepracovanosť
 24. Pine
  sebaobviňovanie, pocity viny
 25. Red Chestnut
  príliš sa stará o druhých
 26. Rock Rose
  extrémny strach, panika, teror, po traume
 27. Rock Water
  fanatizmus, rigidnosť (zdravá výživa, cvičenie…, anorexia)
 28. Scleranthus
  vnútorná rozpoltenosť, nerozhodnosť
 29. Star of Bethlehem
  fyzický alebo psychický šok (nehoda, smrť v rodine), dokáže rozpustiť blok zo šoku aj do minulosti
 30. Sweet Chestnut
  zúfalstvo, pocit, že niet východiska
 31. Vervain
  nadšenci, strhávajú iných, môže byť až fanatizmus, perfekcionizmus
 32. Vine
  dominantnosť, diktátorstvo, ambicióznosť
 33. Walnut
  obdobia prechodu, zmena práce, neistota
 34. Water Violet
  povznesenosť, arogancia, izolovanosť od druhých
 35. White Chestnut
  neustále premýšľanie o nejakom probléme
 36. Wild Oat
  nespokojnosť, hľadanie svojej cesty
 37. Wild Rose
  apatia, rezignácia
 38. Willow
  ublíženosť, porovnávanie sa s druhými, sebaľútosť