Charakteristika bunkových solí

(tiež aj názov: Schüsslerove soli, tkanivové, biominerálne, po anglicky= tissue salts, cell salts)

 

Bunkové soli -  sú zlúčeniny základných minerálnych solí,

pripravených spôsobom, ktorý umožňuje  ich rýchle a efektívne vstrebávanie priamo do buniek tela.

 

Poskytujú bunkám živiny, energiu, čistenie.

 

Môžu sa kombinovať s liekmi, doplnkami výživy, bezpečne užívať v tehotenstve, dojčení, u novorodeniatok.

Bunkové soli sa môžu rovnako podávať i zvieratám.

 

Sú  pripravované riedením -  homeopatickou trituráciou.

Minerálne látky sa práve v takejto forme nachádzajú aj prirodzene v našej potrave a preto sú najlepšie vstrebateľné.

 

ZÁKLADNÉ bunkové soli tvoria minerálne zlúčeniny draslíka, sodíka, vápnika, síry, fosforu, chlóru, magnézia, kremíka a železa. V tkanivách a bunkách sú zastúpené vo väčšom množstve.

DOPLNKOVÉ bunkové soli predstavuje minerálne látky menej zastúpené, z ktorých niektoré sú prítomné len v malých, stopových množstvách: mangán, chróm, meď, selén, zinok, jód... Zväčša sa používajú ako doplnok k základným bunkovým soliam.

 

Užívanie: záleží od ťažkostí,alebo len prevencie, kvôli čomu chceme soli použiť. Najlepšie na základe konzultácie s terapeutom.

Akútne užívanie trvá do odoznenia príznakov, môže trvať 1 -2 dni i viac,podľa ťažkostí.                                                                                

Dlhodobé užívanie môže trvať týždne, mesiace, alebo aj roky. Vo všeobecnosti -pri dlhodobom užívaní,spravidla pozorujeme zlepšenie stavu po 6 týždňoch užívania. Pri dlhodobom užívaní a pri chronických deficitoch minerálov, je vhodné účinok posilniť úvodnou zvýšenou dávkou  denne, až do prvých náznakov zlepšenia, potom možno dávku znížiť.

 

Pôvod:

Koncept bunkových solí pochádza z Nemecka z 19. st. Nemecký lekár Dr. Wilhelm H. Schüssler ako prvý konštatoval, že ,,zdravie človeka je podmienené dostatočným množstvom potrebných minerálnych živín."  Vypracoval tiež tzv.,,tvárovú diagnostiku"- pomocou nej je možné diagnostikovať deficit určitých minerálnych solí.

 

Podľa Dr.Schüsslera tkanivové- alebo inak bunkové soli napomáhajú prirodzenej samoliečebnej, čistiacej a regeneračnej schopnosti tela a pomáhajú tak bunkám dopĺňať esenciálne anorganické živiny na obnovenie rovnováhy a re-energetizáciu.

 

Dr. Wilhelm H. Schüssler - zistil, že ich dlhodobý nedostatok môže viesť až k narušeniu zdravia jedinca.

Povedal, že ,,ak je príslušná bunková soľ pravidelne doplňovaná vo forme, v ktorej môže byť bunkami prijatá, môžu tieto opäť dosiahnuť schopnosť normálne fungovať – zlepšuje sa zdravie a telesná pohoda."

 

Farebne sú priradené k jednotlivým znameniam zverokruhu, podľa podobnosti k charakterom znamení.

 

Bunkové soli nie sú liekmi. Sú vhodným doplnkom zdravej výživy, alebo alternatívnej liečby.