Cuprum

Meď (Síran meďnatý)

Chemický vzorec: CuSO4

 

Cuprum sulphuricum (lat.) · Copper sulfate (ang.)

Meď je po železe a zinku ďalším významným kovom, vytvárajúcim množstvo metaloenzýmov. Obsah medi v ľudskom tele sa pohybuje v rozmedzí 80-150 mg. Je viazaná na proteín, voľnej medi je veľmi málo.

10% medi sa uskladňuje v pečeni, vyšší obsah medi je v mozgu a obličkách. Meď sa vylučuje žlčou. Denná potreba prísunu stravou je 2-3 mg. Jej nedostatok v strave je vzácny. Vsetrebateľnosť medi sa výrazne znižuje pri užívaní vysokých dávok zinku, vitamínu C (dávky nad 1 g denne, vitamín C je tiež antioxidant) a niektorých liekov (napr. H2 blokátory). Takto vyvolaný deficit predstavuje oveľa vážnejší problém. Estrogén naopak zvyšuje jej resorbciu. Najviac medi obsahujú ustrice a pečeň. Intoxikácia meďou je veľmi vzácna.

Meď je súčasťou mnohých enzýmov. Najdôležitejšiu úlohu plní ako

 • Súčasť cytochróm C oxidázy (tvorba energie) a Zn-Cu superoxid dizmutázy (antioxidačxná, protizápalová)

 • Súčasť enzýmu sieťujúceho navzájom molekuly elastínu a kolagénu (pevnosť kostí, kože, ciev)

 • Podporuje vstrebávanie železa, tvorbu hemoglobínu a červených krviniek

 • V produkcii melanínu, tmavého farbiva v koži, vlasoch a očiach

 • Imunitná funkcia

Zinok má s meďou podobný vzťah ako vápnik a horčík, možno povedať aj antagonistický. Pri pomere zinku k medi viac než 10:1 dochádza k deficitu medi. Často sú takto, bohužial, nastavené dávky v rôznych multivitamínových a multiminerálnych prípravkoch.

Známe prejavy deficitu medi:

 • Anémia hypochrómna (z nedostatku vstrebávania železa)

 • Neutropénia, znížený počet leukocytov

 • Neuropatia

 • Osteoporóza

 • Autoimunita

 • Srdcové abnormality

 • Aneuryzma

 • Zvýšený LDL cholesterol, glukóza a triglyceridy

 • Hypertenzia vyvolaná stresom

 • Nedostatočná tvorba pigmentu melanínu v koži a vlasoch

Anémia
Meď je dôležitá pri vstrebávaní železa a rovnako ako železo sa aj meď podieľa na tvorbe hemoglobínu a preto, ak sa anémia nezlepší dostatočne pri užívaní železa, treba pridať aj meď. Nedostatok medi alebo železa možno však rozpoznať len tak, že sa vyskúša užívanie jedného a druhého. Nápoveďou by mohol byť znížený počet neutrofilov (meď je potrebná pri tvorbe neutrofilov a aktiváciu fagocytózy). Meď nie je potrebná len pre kosti ale aj pre funkciu kostnej drene. Bol preukázaný súvis medzi deficitom medi a myelodysplastickým syndrómom (preleukémia, porucha tvorby krvných buniek).

Antioxidačná úloha
Meď je súčasťou Cu-Zn superoxid dizmutázy, enzýmu vychytávajúceho voľné radikály, ktorý kontroluje zápal, degeneratívne procesy a spomaľuje starnutie. Toto sa v minulosti využívalo pri dlhodobých degeneratívnych zápaloch, napr. artritíde, kedy postihnutí nosili medené náramky, pretože meď sa veľmi dobre vstrebáva kožou. Meď je výborné protizápalové liečivo, ktorého používanie vytesnili steroidy. Hrá dôležitú úlohu pri liečbe artritídy a pri opotrebovaní organizmu. Napríklad, ľudia s kolitídou majú málo superoxidizmutázy v čreve a ľudia s Alzheimerovou chorobou majú málo tohoto enzýmu v mozgu.

Koža
Meď bola od pradávna považovaná za prostriedok pre peknú kožu. Vedecké poznatky to potvrdili, zúčastňuje sa na tvorbe pigmentu a aj na spevňovaní (sieťovaní) kolagénu a elastínu, čo má význam nielen v koži, ale aj v kostiach a krvných cievach. Meď spolupracuje s vitamínom C pri tvorbe kolagénu. Neexistuje žiadna štúdia, ktorá by skúmala šedivenie vlasov a deficit medi, no dá sa predpokladať súvis. Používa sa pri vitiligu a keď sa netvorí hnedé farbivo.

Cievy
Meď má dôležitú úlohu v stavbe ciev (angiogenéze) a v ich hojení. Ďalej je potrebná pre vstrebanie a využitie železa. Je potrebná pri liečení aneurizmy (častá príčina úmrtia, 4-6% Američanov umiera na aneurizmu aorty, predpokladá sa, že ju má až 40%, hazard so životom predstavuje, ak jej priemer je 1,5 x väčší ako normálna aorta), aneurizma v mozgu predstavuje ďalšiu oblasť rizika -  krvácanie do mozgu. Úprava medi a liečba hemoroidov – v literatúre sa uvádza, že túto tému treba preskúmať, pretože z fyziológie medi vyplýva tento potenciálny účinok (sieťovanie elastínu a kolagénu). Ľudia s kŕčovými žilami vykazujú deficit medi v cievach. Nedostatok medi môže zvýšiť riziko trombózy (meď je súčasťou kaskády zrážania krvi).

Kosti
Nedostatok medi spôsobuje osteoporózu a spomalenú hojivosť zlomenín. Liečba osteoporózy predstavuje vo všeobecnosti kalcium a vitamín D. Rovnako dôležité sú pre tvorbu kolagénu aj meď, zinok a mangán.

Kardiovaskulárne choroby a poruchy metabolizmu
Nedostatok medi má súvis so zvýšením cukru v krvi, glukózovou intoleranciou, zvýšením „zlého“ LDL cholesterolu v krvi a zníženie „dobrého“ HDL cholesterolu a aterosklerotickej chorobe ciev (aorty a koronárnych ciev). Pri infarkte myokardu býva takisto hladina medi znížená. Srdcovocievne choroby sú sprevádzané paradoxom dobre známym v mechanizme pôsobenia tkanivových solí: meď v krvi sa zvýši, zatiaľ čo meď v tkanivách (pečeni a aorte) sa zníži. Vysoký tlak krvi spôsobený stresom. Meď chráni pred aterosklerotickou degeneráciou ciev, zápalmi ciev a trombózou. Je chybou predpisovať lieky proti cholesterolu bez kontroly hladiny medi.

Nervy a mozog
Úloha v tvorbe kolagénu je esenciálna aj pre myelínové obaly nervov. Dlhodobý deficit medi vedie k demyelinácii a neurodegenerácii a príznakom ako zápaly nervov, roztrúsená skleróza, periférna neuropatia. Je dôležitou súčasťou premeny dopanínu a norepinefrín a adrenalín (odpoveď na stres), metabolizme serotonínu, a celkovo pre „chémiu nálady“ Preukázal sa súvis medzi nedostatkom medi a epilepsiou. Mozog konzumuje až 20% kyslíka a preto potrebuje najviac železa, medi a zinku. Je vhodná pri degeneratívnych ochoreniach ako Prakinson, Alzeimerova choroba.

Meď je liekom pre kŕče nervového pôvodu (napr. febrilné kŕče, epileptické kŕče). Treba nad ňou uvažovať, ak nedostatočne zaberá Mag Phos – kŕče svalov, ktoré neovládame vôľou, syndróm nepokojných nôh a Calc Phos – kŕče kostrových svalov a zatvrdnutie svalov.

Diabetes
Nedostatok medi môže ireverzibilne poškodiť pankreas a produkciu inzulínu.

Imunita
Deficit znižuje imunitnú odpoveď a najmä fagocytózu. Meď je súčasťou enzýmu odbúravajúceho histamín. Ľudia s alergiou a nadprodukciou histamínu by sa mali uistiť, či je ich meď v poriadku. Meď chráni pred chemickou precitlivelosťou.

Detoxikácia
Meď je okrem superoxid dizmutázy súčasťou viacerých detoxikačných enzýmov a jej nedostatok vedie k poškodeniu pečene toxickými látkami.

Meď je dôležitá na premenu mnohých hormónov na aktívnu formu. Deficit sa prejaví napríklad ako znížená funkcia štítnej žľazy (deficit Cu, Zn a Se spôsobuje zníenie funkcie štítnej žľazy).

Tvárová diagnostika
Biele „V“ vo vnútornom kútiku oka.